NL | FR

Bijenteelt

Lang voordat bijen door mensen werden gehouden, werd honing van in het wild levende bijen geoogst. De eerste berichten hierover dateren uit het oude Egypte.

Vanaf de klassieke oudheid werd het houden van bijen een meer algemeen verschijnsel. Er werden onder andere dikke bomen gebruikt, waar de bijen in natuurlijke holten of in door de mens uitgeholde plekken werden gehuisvest. Heel wat later en tot in de 20ste eeuw werden bijen in gevlochten bijenkorven gehouden. Daarna verscheen de bijenkast met verwisselbare ramen zoals we ze nu kennen.

Honingbijen (Apis mellifera) worden gehouden door imkers. Ons land telt ongeveer 8 500 imkers, die gemiddeld tien bijenvolken houden. Daarbij gaat het, op enkele uitzondering na, vooral om een hobby en een passie. Bovendien zorgen deze noeste werkers voor honing, was, propolis, koninginnengelei (aan de laatste twee worden geneeskrachtige eigenschappen gelinkt) en dergelijke meer. En uiteraard zijn honingbijen ook zeer belangrijk voor de bestuiving van gewassen en wilde planten. Je leest er hier meer over. Over de biologie van de honingbij lees je meer op deze pagina.

Meer informatie over de bijenteelt en de verschillende bijenteeltorganisaties van Belgïe vind je via deze pagina.

Naast de honingbij worden op diverse plaatsen in de wereld eveneens een aantal wilde bijensoorten gehouden voor de bestuiving van gewassen. Voorbeelden zijn bepaalde soorten hommels of metselbijen.

 

Deel