NL | FR

Opleidingen

Wil je meer te weten komen over honingbijen en/of wilde bijen? Wil je meer biodiversiteit verwelkomen in je tuin? Wil je imker worden of je kennis over de bijenteelt bijschaven? Hieronder vind je een thematische lijst van opleidingen die worden gegeven in Vlaanderen en Brussel.

Wilde bijen
Wilde bijen, honingbijen en bestuiving
Bijenteelt
Biodiversiteit / natuur in de tuin

Wilde bijen

  • Cursus ‘Wilde bijen herkennen’ van Natuurpunt - 6 dagdelen van 3 uur. Een kleurrijke cursus over de bloemetjes en de bijtjes waarin je alles te weten komt over roodgatjes en geeltipjes, zilveren fluitjes en gouden slakkenhuisbijen. We leren ze herkennen en buigen ons over hun levenswijze, nestplaatsen en voedselvoorkeur. De excursies worden gespreid over het vliegseizoen, vanaf einde maart tot augustus. Vervolgmodules voor gevorderden op aanvraag. Meer informatie: joeri.cortens@natuurpunt.be of bijen@natuurpunt.be.
  • Je kan eveneens meer te weten komen over wilde bijen door deel te nemen aan gegidste wandelingen of conferenties over het onderwerp.

Wilde bijen, honingbijen en bestuiving

Korte, aanvullende opleidingen en seminaries worden aangeboden door Apis Bruoc Sella en richten zich naar volgende doelpublieken: beheerders en tuiniers van groendiensten, milieuraadgevers, land- en tuinbouwers, imkers, enz.

Bijenteelt

Cursussen voor beginnende en gevorderde imkers worden aangeboden door diverse bonden en organisaties. Raadpleeg de lijst van educatieve bijenstanden of neem contact met een imkerbond voor meer informatie of een opleiding in je buurt.

Lijst van educatieve bijenstanden:

  • Educatieve bijenstand ‘Op ’t Sonnis’ (VNIF vzw); Heerstraat 2, 3530 Helchteren - albertvandijck@hotmail.com - 011.52.63.53

Koepelorganisaties

De Koninklijke Vlaamse Imkersbond (KonVIB) wordt samengesteld door vijf provinciale bonden:

Het Federaal Imkersverbond (FIV) groepeert Limburgse lokale imkerverenigingen. Je vindt de lijst van de aangesloten verenigingen op deze pagina. Informatie: Achiel Geurts - 089.71.75.47 – achiel.geurts@telenet.be of René Janssen - 0478.29.53.63

De Algemene Vlaamse Imkervereniging (AVI) groepeert lokale imkerverenigingen verspreid over gans Vlaanderen. Je vindt de lijst van de aangesloten verenigingen op deze pagina. Meer informatie over de cursussen aangeboden door AVI vind je hier.

De Vlaams-Nederlandse Imkerfederatie (VNIF) groepeert lokale imkerverenigingen verspreid over Vlaanderen en Nederland. Informatie: Joseph Caboor - 0475.74.18.47 - joseph.caboor@gmail.com of Raymond Lambie - 089.71.64.45 – raymond@lieteberg.be.

Voorgaande twee groeperingen maken deel uit van de Belgische Bijenteelt Federatie.

 

Ons land telt een heleboel bijenteeltorganisaties gegroepeerd in bonden. Deze kaart geeft een beeld van de structuur van de bijenteeltsector in ons land. Aarzel niet om uw opmerkingen en aanvullingen over te maken.